top of page
Sök

Vad har DN, SVD och Västerbottens-Kuriren gemensamt?

Kristofer Ahlström på DN, Emma Frans på SVD och Jessica Wennberg på Västerbottens-Kuriren ondgör sig alla över min oro för att ungdomar, framförallt yngre män, ska vaccineras mot Covid 19 i onödan. Jag antyder i P1 morgon att risk - nytta analysen inte ser ut att hänga ihop för den ålderskategori som min egen son tillhör. Jag nämner att risken för skada är 1/800 och att risken för att hamna på sjukhus är väsentligt mycket lägre, 1/73000, underförstått killar i 20-års ålder. De flesta borde idag känna till att Myokardit är mycket ovanligt hos större delen av befolkningen, framförallt hos äldre. Läkemedelsverket nämner likväl en siffra för hela befolkningen.

Den rapport som jag har hämtat mina siffor från i inslaget handlar inte specifikt om myokardit utan diskuterar ökad risk för allvarlig skada efter vaccinering. Siffran 1/800 gäller "Excess risks of serious adverse events” med Pfizer och Moderna vaccin, inte specifikt myokardit för yngre män.


Den intressanta frågan är vad DN, SVD och Västerbottens-Kuriren vill uppnå genom att tysta vetenskapen och stoppa en ärlig diskussion om data och vad vi kan utläsa ur den? Är de verkligen så okunniga som de låtsas eller spelar de ett syniskt spel och struntar i människors hälsa? Jag utgår ifrån att ingen av dem har egna barn. Vad ska man ta till när sanningen har hunnit i kapp? Att gömma sig bakom konspirationsbegreppet är ett alltför simpelt trick som snart ingen längre går på.


Referens till uttalande P1 morgon:

Länk till https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36055877


Publicerad i tidskriften Vaccine. The Japanese Society of Vaccinology

Serious adverse events of special interest following mRNA COVID-19 vaccination in randomized trials in adults - PubMed (nih.gov)

Länk till John Campbells presentation av data ovan, dvs. “Excess risks of serious adverse events” med Pfizer och Moderna vaccin.

https://youtu.be/-FK17NU4_r8


1 768 visningar6 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Det är fult att förtala andra ledamöter via egen okunskap och dessutom allvarligt när detta sker genom ovetenskapliga utsagor. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/ku-anmalan/granskning

bottom of page