top of page
Sök

Sunt Förnuft om Energi och Klimat - Innehåll, förord, inledning och referenser

Jag har med stort intresse följt den vetenskapliga utvecklingen och debatten inom klimatområdet. En debatt som jag upplever blivit successivt alltmer begränsad – vissa uppfattningar och påståenden får inte längre ifrågasättas. En av mina starkaste drivkrafter handlar om att söka motverka skrämselpropagandan som tillåts spridas i samhället. Inte minst upprörande är det när barn och unga vilseleds i tron på att ökningen av koldioxid i atmosfären leder till katastrof för vår planet. Skrämseln i sig själv är en mycket allvarlig konsekvens av klimatalarmismen, förödande för den enskilde och likaså för hela samhället. Barn och unga kan idag inte värja sig från skrämselpropagandan som saknar stöd i vetenskapen, men dessvärre understöds av massmedia. Medierna refererar okritiskt till vetenskapen eller vad forskarna säger utan att ange vilka osäkerheter som ligger bakom påståendet. Forskare kan vem som helst kalla sig, och forskning innebär att ständigt pröva nya (och gamla) teorier mot uppställda förutfattade meningar. Ibland kommer man till bekräftelse av teorin, ibland får man motsatt resultat. I referat om klimatet väljer rapportören det forskningsresultat som talar för den bild han eller hon vill ge, och blundar för avvikande dito. Det brukar kallas medveten BIAS och är betecknande för gängse rapportering. I ambitionen att försöka begränsa ett teoretiskt temperaturmål till max 1,5 grader temperaturhöjning vid seklets slut, tillåts politiken genom klimatlagen förbise medborgarnas mest grundläggande behov såsom exempelvis föda, värme och trygghet. Vi inbillas tro att en dryg grad högre medeltemperatur är viktigare än allt annat, när klimatpolitiken idag äventyrar energiförsörjningen. I Sverige sker detta som en konsekvens av politikernas felaktiga prioritering då man tycks tro att Sveriges andel att kunna påverka klimatet med någon tiotusendels grad vid seklets slut går före alla andra livsavgörande behov. När jag refererar till vetenskapen avses i flertalet fall FN:s klimatpanel IPCC och det stora vetenskapliga arbetet, AR6, WG1 på över 3000 sidor som referens. Jag väljer att betrakta AR6 WG1 som den i dag bästa tillgängliga samlade naturvetenskapen inom klimatområdet. Likväl måste man skilja på IPCC som ansvariga för att sammanställa de vetenskapliga rapporterna i ”Assessment Reports, AR” och IPCC som ett politiskt organ under UNFCCC, (United Nation Framework Convention on Climate Change) som i sin tur består av diplomatiska representanter för FN:s 196 medlemsstaters regeringar.

Att ge en mer balanserad syn på klimatfrågan, motverka ovetenskaplig alarmism och beskriva konsekvenserna av en ogenomtänkt energipolitik har varit det huvudsakliga syftet med mitt arbete liksom syftet med min bok. I del två av boken har jag tagit hjälp av ett antal kvalificerade medförfattare som utifrån sin expertis belyser viktiga områden som i allt väsentligt visar allvaret och konsekvenserna av klimatalarmismen.

Innehåll_Sunt Förnuft om Energi och Klimat
.pdf
Download PDF • 377KB

Förord_Sunt Förnuft om Energi och Klimat
.pdf
Download PDF • 1.03MB

Inledning_Sunt Förnuft om Energi och Klimat
.pdf
Download PDF • 675KB

Referenser_Sunt Förnuft om Energi och Klimat
.pdf
Download PDF • 4.01MB
798 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Det är fult att förtala andra ledamöter via egen okunskap och dessutom allvarligt när detta sker genom ovetenskapliga utsagor. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/ku-anmalan/granskning

Kristofer Ahlström på DN, Emma Frans på SVD och Jessica Wennberg på Västerbottens-Kuriren ondgör sig alla över min oro för att ungdomar, framförallt yngre män, ska vaccineras mot Covid 19 i onödan. Ja

bottom of page