Sök

Perspektiv på luftens koldioxidhalt

Vilken koldioxidhalt respektive global temperatur ska vi betrakta som optimal och eftersträvansvärd? Detta är en basal fråga som våra politiker borde avkrävas ett svar på innan de hävdar att luftens koldioxidhalt är på väg mot skrämmande höga nivåer och riskerar att förorsaka skrämmande höga globala temperaturer. Läs gärna Gösta Petterssons (professor emeritus i biokemi) inlägg som förklarar hur man kan se på den ”skrämmande” höga eller låga halten av koldioxid i atmosfären. Är det förresten ”hållbart” att försöka hindra utsläpp av koldioxid till atmosfären? På den frågan finns flera tänkbara svar. För den som är intresserad av att förstå klimatfrågan ur ett vetenskapligt perspektiv, inte bara politisk, så rekommenderar jag Gösta Pettersson bok ”Falskt Alarm, Klimatfrågan ur vetenskaplig aspekt”. https://klimatupplysningen.se/perspektiv-pa-luftens-koldioxidhalt/

759 visningar1 kommentar

Senaste inlägg

Visa alla