top of page
Sök

Perspektiv på luftens koldioxidhalt

Vilken koldioxidhalt respektive global temperatur ska vi betrakta som optimal och eftersträvansvärd? Detta är en basal fråga som våra politiker borde avkrävas ett svar på innan de hävdar att luftens koldioxidhalt är på väg mot skrämmande höga nivåer och riskerar att förorsaka skrämmande höga globala temperaturer. Läs gärna Gösta Petterssons (professor emeritus i biokemi) inlägg som förklarar hur man kan se på den ”skrämmande” höga eller låga halten av koldioxid i atmosfären. Är det förresten ”hållbart” att försöka hindra utsläpp av koldioxid till atmosfären? På den frågan finns flera tänkbara svar. För den som är intresserad av att förstå klimatfrågan ur ett vetenskapligt perspektiv, inte bara politisk, så rekommenderar jag Gösta Pettersson bok ”Falskt Alarm, Klimatfrågan ur vetenskaplig aspekt”. https://klimatupplysningen.se/perspektiv-pa-luftens-koldioxidhalt/

1 182 visningar1 kommentar

Senaste inlägg

Visa alla

Det är fult att förtala andra ledamöter via egen okunskap och dessutom allvarligt när detta sker genom ovetenskapliga utsagor. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/ku-anmalan/granskning

Kristofer Ahlström på DN, Emma Frans på SVD och Jessica Wennberg på Västerbottens-Kuriren ondgör sig alla över min oro för att ungdomar, framförallt yngre män, ska vaccineras mot Covid 19 i onödan. Ja

bottom of page