top of page
Sök

Perspektiv på luftens koldioxidhalt

Vilken koldioxidhalt respektive global temperatur ska vi betrakta som optimal och eftersträvansvärd? Detta är en basal fråga som våra politiker borde avkrävas ett svar på innan de hävdar att luftens koldioxidhalt är på väg mot skrämmande höga nivåer och riskerar att förorsaka skrämmande höga globala temperaturer. Läs gärna Gösta Petterssons (professor emeritus i biokemi) inlägg som förklarar hur man kan se på den ”skrämmande” höga eller låga halten av koldioxid i atmosfären. Är det förresten ”hållbart” att försöka hindra utsläpp av koldioxid till atmosfären? På den frågan finns flera tänkbara svar. För den som är intresserad av att förstå klimatfrågan ur ett vetenskapligt perspektiv, inte bara politisk, så rekommenderar jag Gösta Pettersson bok ”Falskt Alarm, Klimatfrågan ur vetenskaplig aspekt”. https://klimatupplysningen.se/perspektiv-pa-luftens-koldioxidhalt/

1 167 visningar1 kommentar

Senaste inlägg

Visa alla

För att få den breda allmänheten, journalister och politiker att förstå den form av socialt konstruerad verklighet som klimatdebatten ger uttryck för har professor Ingeman Arbnor och jag tillsammans f

Dnr MO 21429 ANMÄLAN MOT SVT Elsa Widding riktade i en anmälan till Allmänhetens Medieombudsman (MO) kritik mot ett inslag i Aktuellt som sändes den 14 september 2021. Inslaget hade rubriken SVT har

BESLUT 2022-03-28 Dnr: 21/03535 SAKEN Aktuellt, SVT2, 2021-09-14, inslag om klimatskeptiker; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget frias. Det strider inte mot kraven på opartiskhet och s

bottom of page