top of page
Sök

Mitt svar på SVTs yttrande till Medieombudsmannen

Nu har SVT svarat på min anmälan, som jag gjorde till Medieombudsmannen efter inslaget i Aktuellt den 14:e september 2021. Även i detta yttrande försöker SVT villa bort vad överklagandet handlar om och nu förklara för MO hur det bör granskas. Mitt överklagande handlar inte om det SVT nu försöker att få det till, att det skulle handla om kritik av vetenskapligheten i rapportunderlaget till IPCC. Min kritik har varit inriktad på att visa på den diskrepans som kan föreligga mellan de vetenskapliga rapporterna, med deras noggrant angivna osäkerheter, och hur de behandlas av media. Fortsättning följer!0219_Svar på SVTs yttrande till MO_Elsa Widding
.pdf
Download PDF • 583KB

1 378 visningar4 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

För att få den breda allmänheten, journalister och politiker att förstå den form av socialt konstruerad verklighet som klimatdebatten ger uttryck för har professor Ingeman Arbnor och jag tillsammans f

Dnr MO 21429 ANMÄLAN MOT SVT Elsa Widding riktade i en anmälan till Allmänhetens Medieombudsman (MO) kritik mot ett inslag i Aktuellt som sändes den 14 september 2021. Inslaget hade rubriken SVT har

BESLUT 2022-03-28 Dnr: 21/03535 SAKEN Aktuellt, SVT2, 2021-09-14, inslag om klimatskeptiker; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget frias. Det strider inte mot kraven på opartiskhet och s

bottom of page