top of page
Sök

Innehållsförteckning

Uppdaterat: 10 juni 2019

Del 1


Syftet med boken

Inledning


Reflektioner om klimatet

1) Min resa

2) En morgon i oktober 2018

3) Skillnaden mellan vetenskap och sanning

4) Synen på klimatet har förändrats över tid

5) Energipolitiken

6) Hur många liv ska få offras i klimatets namn?


Vetenskapen

7) Koldioxidhypotesens utveckling och den tidiga vetenskapen

8) Vår klimathistoria

9) Arktis, Grönland och Antarktis

10) Sambandet mellan temperatur och koldioxid i atmosfären

11) Sambandet mellan temperatur och extremväder

12) Sambandet mellan glaciäravsmältning och havsnivåhöjningar

13) Koldioxidhypotesens svaga punkter

14) Klimatmodellerna och IPCC

15) Tänk om…


Vad ska man tro?

16) Konsensus eller sund oenighet?

17) Klimathotsskeptiker och alarmister

18) FN och ökenutbredning

19) Varför skrämselpropaganda

20) Media och ”Fake News”

21) Varför vilseleda våra barn?

22) Identitetspolitikens konsekvenser

23) Grupptänkandets baksidor

24) Globalt styre


Del 2.


Kort om mina medförfattare

Viktiga frågeställningar

1) Miljökampens reduktionism, klimatförändringar ska förklara allt- och kampen mot dem ska lösa allt. Av Morten Jødal, biolog

2) I vilken utsträckning har våra koldioxidutsläpp av fossil koldioxid bidragit till att öka atmosfärens koldioxidhalt? Av Gösta Pettersson, professor emeritus, biokemi

3) Hur mäter man jordens temperatur? Av Magnus Cederlöf, Civilingenjör, programmerare

4) Hur fungerar klimatmodellerna? Av Magnus Cederlöf

5) Går det att ljuga med statistik? Av Magnus Cederlöf

6) Kan man lita på IPCC som bedömningsinstans? Av Gösta Pettersson

7) Blir extremväder vanligare till följd av global uppvärmning? Av Ingemar Nordin, professor emeritus, filosofi


Slutsatser


Slutord

645 visningar2 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Det är fult att förtala andra ledamöter via egen okunskap och dessutom allvarligt när detta sker genom ovetenskapliga utsagor. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/ku-anmalan/granskning

Kristofer Ahlström på DN, Emma Frans på SVD och Jessica Wennberg på Västerbottens-Kuriren ondgör sig alla över min oro för att ungdomar, framförallt yngre män, ska vaccineras mot Covid 19 i onödan. Ja

bottom of page