Sök

Hur kan så små temperaturförändringar leda till så vilda gissningar?

Kapitel 3 i sin helhet från upplaga 2 av boken Klimatkarusellen - vilka frågor kan besvaras?


Nedan följer ett mejl som jag nyligen fick av en disputerad fysiker. Vi kan kalla honom Erik. Jag känner honom inte men av hans mejl att döma tror jag att han är en kunnig och reflekterande person. Erik beskriver sin frustration över hur känslor idag tillåts styra över verkligheten och han tar upp det absurda konsensusbegreppet. Allt detta är för mig känt sedan lång tid tillbaka. Det som gör mig ledsen och nästan uppgiven är när Erik i ett av sina mejl bekräftar min starka oro, dvs. att han måste vara anonym. Han kan inte förmedla sin kunskap och åsikter offentligt. Varför inte då undrar jag. Jo han är fortfarande beroende av en försörjning, vill varken bli utfryst eller bli av med jobbet. Ja Erik, jag håller med! Visst är det är en märklig värld just nu, på många sätt.


"Hej Elsa!

Ja, det är en märklig värld just nu, på många sätt. Folk är sannolikt ”mer oroliga” än vad man brukar vara, med multifacetterad förklaring i form av snabba nyhetsflöden, krig i närområden, Ryssland och Kina som kör på med diktaturfasoner (som verkar funka just nu...), och vi i västvärlden lever i en postmodernistisk bubbla där man ifrågasätter alla kunskaper och industrialiseringen som byggts upp efter andra världskrigets slut och istället fokuserar på vad folk KÄNNER istället för det som bevisligen kan mätas och är korrekt. Det kapitel du hänvisar till låter högst intressant. Det som slår mig som disputerad forskare är att akademin verkar helt enkelt okunnig om hur man bedriver forskning. Och när detta slås samman med att man får pengar för ”fokusområden” som genus och klimat, så styrs forskningen mycket mer än vad folk förstår, och vad som är vettigt ur vetenskapssynpunkt. Det här med ”97% konsensus” är så dumt så jag vet inte vad jag ska göra. Om man läser på (vilket ingen journalist verkar vilja göra) så ser man att siffran är helt fel, för att folk inte vet hur man mäter. Om man sorterar bort folk i tre led och sen ställer ledande frågor, så får man faktiskt det svar man vill ha. Det påminner om dom här meningslösa snabbutfrågningarna som P3 kör, eller som man också ser ibland på tv-debatter. ”– Köttfärssås eller veganskt?”, ”– Orban eller Macron?” eller klassikern ” – Har du slutat slå din fru?” Och varför går inte SIFO eller Novus ut med ett fördömande av mätmetoden? Borde en av de viktigaste frågorna i västvärldens historia, som idag får tusentals miljarder kronor, kunna kräva ett bättre vetenskapligt underlag? Och vetenskap byggs inte genom ”omröstningar”. Om 3 av 5 vetenskapsmän tycker att månen är grön ost, så är det inget bevis! Vetenskap byggs genom kunskapsframtagning, mekanismförslag, test av mekanismerna, utvärdering av mekanismerna, och nya bättre förslag på mekanismer. Sen måste man slå fast om det finns flera mekanismer och vilken/vilka av dom som påverkar mätresultatet mest. När jag läste min grundutbildning (Teknisk Fysik med Materialvetenskap) så hade jag en mycket speciell lärare i kursen Mekanik 1 – nämligen Lundensaren Hans-Uno Bengtsson. Utöver att han var högljudd på skånska och lärde mig massor av fysik så lärde han mig en av de viktigaste sakerna inom fysik: begreppet storleksordning. Du kan det redan, men många personer är inte tränade i att förstå vad det innebär. Om du vrider upp termostaten på ditt element, så får du sannolikt någon grad högre temperatur i ditt rum efter några timmar. Men om ditt rum är granne med solen, så kommer du inte kunna mäta någon skillnad. För då är temp 5000 grader och ditt elements värmning ger varken till eller från. Samma sak är det med IPCC och Pär Holmgren och Johan Rockström – dom säger att ”vi har ingen bättre beskrivning av vad som reglerar temperaturen på jorden nu än CO2-halten”, och så är dom klara där... men då gissar dom ju bara. Och när man sen ändrar gamla mätdata för att få kurvorna att stämma med teorin så skjuter man ju sig själv i foten. Skulle inte vanligt folk kunna kräva att man VET innan man t.ex. ger skattepengar till detta? Det som gjorde att jag blev så engagerad första gången var när jag såg ”An Inconvenient truth” på min dator och tog en skärmdump på Al Gore när han pekade på Temp och CO2-kurvan, och sa att ”ni ser ju alla att dom hänger ihop”. Han gör då det vanligaste felet i tolkningen av mätdata: att tro att bara för två kurvor verkar röra sig ungefär lika så vet han att den ena styr den andra. Jag frågade mig direkt: kan det inte vara tvärtom: att temp styr CO2-halten, eller att båda två styrs av något annat som vi inte ser här? Jag tog då en enkel linjal på min skärmdump och såg det jag befarade: på flertalet ställen så går temp upp FÖRE CO2-halten gör det. Då fattade jag att det var en bluff alltihop. Om deras egna data bevisar att deras påstådda mekanism inte stämmer, så faller hela korthuset samman. När jag läst mer litteratur om just detta så blir det ännu mer tydligt, men samtidigt svårt för gemene man att se, nämligen att CO2-halten lackar 800 år efter temperaturhöjning i en skala, och en annan variation i närtid, t.ex. natt och dag. Jag arbetar med en egen presentation hemmavid där jag försöker göra det svåraste: att förklara fysik på ett enkelt sätt, och ge vanligt folk en rad med enkla frågor att kräva svar på när man möter Rockström och Co. Den är inte klar ännu. Hoppas på att du får stor genomslagskraft. Du ska veta att det bubblar därute – i stort sett alla jag pratar med börjar förstå att det är en bluff. När inte ens Lennart Ekdahl verkar tillåta någon prata vetenskapligt om mekanismerna bakom, eller där ingen vill ta debatten samtidigt som alla larmrapporter haglar helt oemotsagda. Då är det något lurt på gång... :-)

Vänligen,

Erik"