Sök

Hur får man media att bli intresserad av var analysen gick snett och varför?

I december skickade jag in en artikel med rubriken Klimatkrisen är inget faktum – grips inte av panik till SVD. Jag fick ett positivt och trevligt bemötande. Efter några mindre justeringar lät det som om SVD kunde tänka sig att ta in artikeln i tidningen.

Läs gärna hur det gick sedan.


https://klimatupplysningen.se/hur-far-man-media-att-bli-intresserad-av-var-analysen-gick-snett-och-varfor/

1214 visningar4 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Perspektiv på luftens koldioxidhalt

Vilken koldioxidhalt respektive global temperatur ska vi betrakta som optimal och eftersträvansvärd? Detta är en basal fråga som våra politiker borde avkrävas ett svar på innan de hävdar att luftens k