top of page
Sök

Brev till ansvarig utgivare på SVT från Christer Jansson

Hej, Charlotta Friborg.


Tog tisdagen den 14 september del av Aktuellt-inslaget Klimatskeptiker, en växande grupp. 


Som du förstår/(vet) tillhör jag de som påtalar nödvändigheten av en öppen debatt mellan vetenskaps-kvinnor/män gällande alla förekommande klimatrelaterade frågor/ämnesområden.


Beträffande tisdagens Aktuellt-inslag finns anledning att kommentera det mesta som framförs men ska endast kommentera följande;


- Erika Bergström för fram påståendet att;

"En liten, men högljudd grupp försöker hävda att IPCC:s forskning är manipulerad, i syfte att lura allmänheten".

Hon kopplar därefter först sitt påstående till Swebbtv och därefter till Elsa Widding samt hennes Klimatkarusellen


Beträffande kopplingen till Swebbtv visas ett inslag där Lars Bern uttalar sig i/om "klimatfrågan". 


När du tar del av Lars Berns uttalande i inslaget, kan du konstatera att han inte med ett enda ord ifrågasätter IPCC.


I tidigare skrivelse har du informerats om bl.a. Lennart Bengtssons medverkan i

Swebbtv.


Då Erika Bergström, av dig som ansvarig utgivare, tillåts framföra det ovan återgivna onyanserade uttalandet tvingas jag inse att du troligen inte tagit del av Lennart Bengtssons Swebbtv-framträdanden.


Föreslår dig därför ännu en gång att informera dig om vad den "högljudde" samt "klimatförnekaren", professor (emeritus?) Lennart Bengtsson framför.

Du kommer då kunna konstatera att han, tvärt emot vad Erika Bergström ogrundat påstår, på flera punkter försvarar IPCC.

Han beskriver dessutom hur den, i många stycken, klimatalarmistiska informationen uppstår och sprids.


Medan du "tittar" på inslagen ber jag dig fundera över om Lennart Bengtsson verkligen kan "beslås" med klimatalarmisternas epitet, "klimatförnekare" och om han passar in i den grupp som Erika Bergström beskriver som;

"En liten, men högljudd grupp" som "försöker hävda att IPCC:s forskning är manipulerad, i syfte att lura allmänheten".


Lennart Bengtsson, professor

Lennart Bengtsson är/var? professor i dynamisk meteorologi vid Max-Planck-Institut für Meteorologie i Hamburg.


16b) Swebbtv Vetenskap nr 38 del 1 - Swebbtv. 

Lennart Bengtsson om klimatet: Vi ska inte vara rädda.  (59,58min.)

https://swebbtv.se/w/7bee00d4-7a83-4d3d-8c2e-e399850ea276

Swebbtv. Publicerat 3? juli 2021. 


16c) Swebbtv Vetenskap nr 38 del 2 - Swebbtv. 

Lennart Bengtsson avfärdar klimatkatastrofmyterna i Swebbtv.  (59,35 min.)

https://swebbtv.se/w/49ab1bcf-bc76-4714-b743-ff41ad07d1b6

Swebbtv. Publicerat 4? juli 2021. 


Erika Bergströms påstående om att vetenskapsmän som exempelvis professorerna Lennart Bengtsson och Peter Stilbs som vid ett flertal tillfällen 

medverkat/uttalat sig i Swebbtv, skulle tillhöra en "högljudd grupp" som "försöker hävda att IPCC:s forskning är manipulerad, i syfte att lura allmänheten" är inte bara insinuant, det är rent av oförskämt, vilket framstår än tydligare när du tar del av vetenskapskvinnan professor Judith Currys framträdande (ej i Swebbtv) nedan.


15) Professor Judith Curry; -"Fall från elfenbenstornet".

Judith Curry, professor och forskare i Klimatologi.

Fram till 2017 var hon rektor för School of Earth and Atmospheric Sciences vid Georgia Institute of Technology.


Judith Currys föredrag: 

Prof. Judith Curry provides extremely cogent explanations for causes of climate variability.  (16,28 min.) 

Swarna Bharat Party. Publicerad den 7 augusti 2019.

https://youtu.be/_2Bw52FjYi4 


Det ovan redovisade borde resultera i ett "allvarligt samtal" mellan dig som ansvarig utgivare och Erika Bergström då hon med sitt uttalande skadar förtroendet för SVT.

--------------------------


- Beträffande att Erika Bergström för fram påståendet; "En liten, men högljudd grupp försöker hävda att IPCC:s forskning är manipulerad, i syfte att lura allmänheten" och kopplar det till Elsa Widding samt hennes Klimatkarusellen, framförs härmed följande;

 - Lev upp till ditt ansvar som ansvarig utgivare genom att ta del av Elsa Widdings Klimatkarusell-inslag.


Du kommer då finna att hon vid flera tillfällen, tvärt emot vad Erika Bergström ogrundat påstår, uttalar stöd för IPCC samt flera av de vetenskapliga slutsatser som förs fram.

Att det finns "saker"/uppgifter/"prognosmodeller"/prognoser/slutsatser m.m. som Elsa Widding analyserat och ifrågasätter innebär naturligtvis inte att hon "försöker hävda att IPCC:s forskning är manipulerad, i syfte att lura allmänheten".


Vid granskning av Elsa Widding och hennes hundratals uttalanden i Klimatkarusellen anser sig Erika Bergström ha funnit ett så graverade uttalande att hon kategoriskt uttrycker; 

"Det här är falskt".


Med sitt kategoriska uttryck anger Erika Bergström en "ton" som inte anstår en medarbetare/representant för public service-företaget SVT.


Det lär komma ett sakligt och ärligt offentligt svar från Elsa Widding Klimatkarusellen gällande hennes påtalade "falska" påstående. 

Således finns ingen anledning för mig att ytterligare kommentera "saken".

 

När Erika Bergström påstår att ett av de; "falska påståenden som cirkulerar om klimatet" är ..... "att koldioxidhalten i atmosfären inte ökar", ...... kan man bara fundersamt småle samt dels undra vilken vetenskaps-kvinna/man bland "klimatskeptiker" hon/SVT kan referera till, dels vilket syfte hon/SVT har med sitt uttalande.


Då det inte finnas någon seriös klimatforskare som påstår; .... "att koldioxidhalten i atmosfären inte ökar", ..... återstår således möjligen någon "stollepär" på sociala medier som i stället för att påstå; "att koldioxidhalten i atmosfären inte ökar" lika gärna kan påstå att "jorden är platt".


Att på detta oseriösa sätt försöka "svartmåla" Elsa Widding och Swebbtv, samt de vetenskapsmän (professorer) och andra sakkunniga som Swebbtv anlitat/anlitar, är ovärdigt.


Jag vet inte vad du "innerst inne" känner för den situation som råder vad gäller "klimatfrågan" (samt inom andra viktiga samhällsfrågor). 


Väl medveten om att "priset" för dig kan komma att bli mycket högt, känner jag mig ändå tvungen att, inte minst med tanke på alla de barn och ungdomar som idag, helt i onödan, lider av klimatångest, framföra följande vädjan/uppmaning:


- Charlotta Friborg, ta ditt ansvar som ansvarig utgivare för Aktuellt (och Agenda?)


Skapa förutsättningar för en öppen vetenskaplig debatt i Aktuellt och Agenda där bland annat viktiga frågor gällande klimatet kan redas ut.


Vänliga hälsningar 


Christer Janson 


Växthusgatan 18 

431 60 Mölndal 1 818 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Det är fult att förtala andra ledamöter via egen okunskap och dessutom allvarligt när detta sker genom ovetenskapliga utsagor. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/ku-anmalan/granskning

Kristofer Ahlström på DN, Emma Frans på SVD och Jessica Wennberg på Västerbottens-Kuriren ondgör sig alla över min oro för att ungdomar, framförallt yngre män, ska vaccineras mot Covid 19 i onödan. Ja

bottom of page