Sök

Brev till ansvarig utgivare på SVT från Christer Jansson

Hej, Charlotta Friborg.


Tog tisdagen den 14 september del av Aktuellt-inslaget Klimatskeptiker, en växande grupp. 


Som du förstår/(vet) tillhör jag de som påtalar nödvändigheten av en öppen debatt mellan vetenskaps-kvinnor/män gällande alla förekommande klimatrelaterade frågor/ämnesområden.


Beträffande tisdagens Aktuellt-inslag finns anledning att kommentera det mesta som framförs men ska endast kommentera följande;


- Erika Bergström för fram påståendet att;

"En liten, men högljudd grupp försöker hävda att IPCC:s forskning är manipulerad, i syfte att lura allmänheten".

Hon kopplar därefter först sitt påstående till Swebbtv och därefter till Elsa Widding samt hennes Klimatkarusellen


Beträffande kopplingen till Swebbtv visas ett inslag där Lars Bern uttalar sig i/om "klimatfrågan". 


När du tar del av Lars Berns uttalande i inslaget, kan du konstatera att han inte med ett enda ord ifrågasätter IPCC.


I tidigare skrivelse har du informerats om bl.a. Lennart Bengtssons medverkan i

Swebbtv.


Då Erika Bergström, av dig som ansvarig utgivare, tillåts framföra det ovan återgivna onyanserade uttalandet tvingas jag inse att du troligen inte tagit del av Lennart Bengtssons Swebbtv-framträdanden.


Föreslår dig därför ännu en gång att informera dig om vad den "högljudde" samt "klimatförnekaren", professor (emeritus?) Lennart Bengtsson framför.

Du kommer då kunna konstatera att han, tvärt emot vad Erika Bergström ogrundat påstår, på flera punkter försvarar IPCC.