Sök

Bokprojektet

Under snart fem år har jag med stort intresse följt den vetenskapliga utvecklingen och debatten inom klimatområdet. Tyvärr har debatten blivit successivt alltmer begränsad – vissa uppfattningar och påståenden får inte ifrågasättas. Mitt intresse för den vetenskapliga kontroversen väcktes dock på allvar när jag insåg hur farligt det var för karriären att vetenskapligt ifrågasätta den politiska sanningen att världen befinner sig i en klimatkris. Om detta samhälleliga fenomen skriver jag i boken Klimatkarusellen, vilka frågor kan besvaras?

En intressant fråga som jag ställer i boken är varför våra egna sakkunniga experter, inom de grundvetenskaper som klimatfrågan vilar på, ytterst sällan fått komma till tals i våra stora nyhetsmedia. En viktig slutsats från det omfattande vetenskapliga arbete som IPCC står bakom är att vetenskapen är långt ifrån lika tvärsäker som den alarmistiska journalistiken. Idag är den journalistiska rapporteringen frekvent förknippad med felaktiga påståenden som inte stöds av det vetenskapliga arbete, nu senast AR6 (Assessment report six), en sammanställning av kunskapsläget kring hur vi människor påverkar klimatet. Att ge en mer balanserad syn på klimatfrågan, och motverka ovetenskaplig alarmism har därför under ett antal år varit det huvudsakliga syftet med mitt arbete. En annan viktig drivkraft för mitt engagemang är konsekvenserna för samhället av den massiva omställning som nu anses nödvändig. Energisystemet slås sönder, fungerar allt sämre och som en konsekvens tar investeringar andra vägar. Det stora problemet är givetvis att världens energianvändning till 80% är beroende av fossila bränslen och det är omöjligt att ställa om snabbt utan förödande konsekvenser för mänskligheten. Detta är också en viktig anledningen till att jag nu kommer engagera mig politiskt.

Under det senaste året har jag arbetat med ytterligare en bok som uppföljare till Klimatkarusellen. Arbetsnamnet på boken är Blåsningen. Till Del 2, som handlar om konsekvenser av klimatalarmismen, har jag engagerat ett antal medförfattare. Min ambition var att boken skulle publiceras i slutet av 2021. I höstas när AR6, det senaste vetenskapliga arbetet från IPCC, publicerades skrev jag om en stor del av boken och tog utgångspunkt i detta arbete. Min tanke var att försöka reda ut vad vetenskapen säger (IPCC/AR6) kring en rad centrala frågeställningar. Detta är en viktig del av boken men jag är nu osäker på hur jag får använda bilder och referat från AR6 eftersom denna enbart finns i draftversion. Jag har fått rådet att avvakta med publicering till dess AR6 publiceras i slutlig version vilket kommer att ske till hösten. Den vetenskapliga rapporten skall alltså justeras efter den politiska sammanfattningen. Att inte få referera till draftversionen av AR6 finner jag dock lite märkligt eftersom den politiska sammanfattningsrapporten, SPM, som världens regeringar tar utgångspunkt i för att forma klimatpolitiken bygger på just denna draftversion av AR6. Återkommer med besked när boken kan tryckas. Bifogat innehållsförteckning med reservation för att denna kan komma att ändras.


Innehåll ny bok
.pdf
Download PDF • 80KB


565 visningar3 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

För att få den breda allmänheten, journalister och politiker att förstå den form av socialt konstruerad verklighet som klimatdebatten ger uttryck för har professor Ingeman Arbnor och jag tillsammans f

Dnr MO 21429 ANMÄLAN MOT SVT Elsa Widding riktade i en anmälan till Allmänhetens Medieombudsman (MO) kritik mot ett inslag i Aktuellt som sändes den 14 september 2021. Inslaget hade rubriken SVT har

BESLUT 2022-03-28 Dnr: 21/03535 SAKEN Aktuellt, SVT2, 2021-09-14, inslag om klimatskeptiker; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget frias. Det strider inte mot kraven på opartiskhet och s